Innovatieve Geveldrageroplossingen

2023-07-12, Algemeen nieuws

Voor het project New Brooklyn in Almere Poort mag Certacon zeer diverse geveldraagconstructies engineeren en leveren. Onderstaand verteld onze engineer Joery Nijenhuis over een bijzondere hoekoplossing.

Maatwerk project New Brooklyn in Almere Poort
New Brooklyn Almere Poort Engineering bij Certacon Engineering foto's Contact

Project New Brooklyn Almere Poort

''De hier toegepaste Multi-D geveldrager is echt maatwerk. Er zijn twee type verankeringen aan deze hoekvormige geveldrager gemaakt om een sterke constructie te realiseren. Het ene deel zit vast met consoles aan een vloerbeugel om de spouw te verkleinen. Het andere deel is voorzien van extra aangelaste platen en consoles die in de vloer verankerd zijn.''

Engineering bij Certacon

Certacon opereert in de markt van metselwerkondersteuningen (lateien en geveldragers), borstweringsteunen, randbekistingen en klein ankerwerk. Kort samengevat: alles wat aan een gebouw bevestigd moet worden.

Wij verzorgen:

  • het ontwerp;
  • de calculatie;
  • de technische berekeningen;
  • ruime technische ondersteuning en
  • de productie van deze hoogwaardige producten.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een vakkundige groep engineers. Allen met een bouwkundige opleiding en ervaring op het gebied van de bovengenoemde producten. Onze mensen hebben verschillende specialismen zoals werkvoorbereiding, constructie, productontwikkeling (octrooihouders) en bedrijfsleiding.

Door het vroegtijdig inschakelen van onze engineeringsafdeling, kan vroegtijdig in samenspraak met de hoofdconstructeur, overdimensionering op de tekening en constructiefouten worden geëlimineerd, en slimmere engineeringskeuzes worden toegepast, waardoor kostenbesparingen mogelijk zijn.